#GRUNNARBEID #BETONG #LANDMÅLING

I Bunn & Grunn

Vi utfører små og store oppdrag.

 • komplett grunnarbeid for bolig, garasje, tilbygg, industribygg, veganlegg.
 • gravearbeider for bolig, garasje, tilbygg, industribygg, veganlegg, grøfter
 • sprengningsarbeider
 • etablere mur i naturstein
 • opparbeidelse av hage
 • dreneringsarbeid
 • gravearbeider i forbindelse ved vannbrudd

Vi utfører også mindre gravearbeider i forbindelse med opparbeidelse av hage, dreneringarbeider, gravearbeider i forbindelse ved vannbrudd.

Nedenfor ser du et bilde av en enebolig vi etablerte av murer i naturstein.

Sprengningsarbeid og grunnarbeid i høyden

Naturstein i flere høyder

    

Ethvert sprengningoppdrag medfører en risiko, og vår erfaring og kompetanse minimerer denne risikoen. Bruk oss for å sikre et trygt og godt resultat.

Et godt fundament for et godt resultat!

 • Grunnmur i betong
 • Fundamentering
 • Gulvstøp
 • Støttemurer
 • Betongdekke
 • Plaststøpt betongdekke
 • Montering av hulldekke elementer

Enebolig i Søreidåsen

Kontakt oss i dag for en prat og å avtale befaring. Får vi jobben, så hjelper deg også med byggesøknad og prosjektering.

Hvor skal bygget stå?

Det finner vi ut av.
Nøyaktighet, presisjon og valg av målemetoder og utstyr er sentralt i arbeidet. Geografiske informasjonssystemer og avansert måleutstyr benyttes som verktøy.

 • Innmåling
 • Utstikking
 • Utarbeide stikningsplan
 • Utstikking av bygget
 • Utsetting av høyder
 • Utføre kontrollmåling

Man skal sette ut fastmerker etter behov før oppstart av bygging. Disse merkene settes slik at de kan brukes under hele prosjektet. Hvor dette er mulig, knyttes det opp mot landsnettet. Kritiske punkter i terrenget måles inn samtidig som fastmerker. Det gjelder for eksempel høyde på asfalt i begge endepunkter slik at dette kan kontrolleres. Fastmerkene med høyder skal tegnes inn på tekniske planer. Samme fastmerker benyttes ved både prosjektering og utbygging.

Hvor er din tomt?

Utsetting av høyder

 • Ved prosjektering av veg og selvfallsledning må det profileres i terrenget. Høyder måles normal inn for hver 10. m.
 • For prosjektering i urbane strøk er det strengere krav til høydemåling enn utenfor urbane strøk, hvorpå det må påregnes profilering i terreng med utstyr som tilfredsstiller nøyaktighetskravene for alle typer anlegg.

Vi har maskiner:

Gravemaskiner i størrelse fra 2 tonn til 24 tonn.
Lastebiler med kran og grabb.
Forskalingssystem
Kjerneboring
Landmåling 

KONTAKTSKJEMA

Har du spørsmål angående våre tjenester, priser eller annet? Ta gjerne kontakt via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til deg.

Gi oss så mye informasjon om arbeidet som du kan, så tar vi det derfra.

  NAVN *

  ETTERNAVN*

  EPOSTADRESSE *

  TELEFON NUMMER

  EMNE

  HVA KAN VI HJELPE DEG?