Askøy

Bakgrunn

Askøy kommunes vannforsyning har ikke kapasitet nok til å dekke behovet for vann i fremtiden.
Alt for 30 år siden ble Askevann vedtatt brukt til ny vannkilde. Ny MØLLEDAM er første trinn i
utbyggingen av Askevann som ny hovedvannkilde for Askøy kommune.

Alt rundt 1850 var det mølledrift på stedet. To mur-dammer med torvtetting har i årenes løp blitt
reparert og lappet på. I 1927 ble en turbin installert som forsynte diverse industri på stedet med
elektrisk kraft. Siden er vann fra Mølledammen nyttet blant annet til fiskeoppdrett. Eksisterende
dammer var i privat eie frem til 2009/10 da Askøy kommune kjøpte fallrettighetene.

Aktører

Byggherre: Askøy kommune v/ prosjektleder Ove Pedersen, forprosjekt: Asplan Viak, prosjektering:
Muliticonsult, byggeledelse og kontroll: Norconsult, entreprenør Vestdammen: Fana Entreprenør AS
(entreprise 1), entreprenør Østdammen: DONAR (entreprise 2), VTA innleid via DIHVA IKS.

Referanse: divha.no
Cover foto: BT, redigert av BergenFoto
Foto nedenfor: Fana Entreprenørforretning AS

Prosjekt Detaljer

KUNDE

Askøy Kommune

PROSJEKT TYPE

Offentlig Sektor