Liten eller STOR, vi kan levere grunn- og betongarbeidet!

SPESIALISTER I GRUNN- OG BETONGARBEID

Fana Entreprenørforretning har nødvendig erfaring og kompetanse til å utføre arbeid innen ulike fagområder som:
landmåling, grunn- og betongarbeid.

Grunnarbeid

Komplett grunnarbeid for store og små prosjekt som eksempelvis bolig, garasje, tilbygg, industribygg, vegannlegg. Grave- og sprengningsarbeid for store og små prosjekt.

Komplett grunnarbeid

I tillegg til større prosjekt utfører vi også mindre gravearbeider i forbindelse med
opparbeidelse av hage,
dreneringarbeider,
gravearbeider i forbindelse ved vannbrudd.
Etablering av murer i naturstein.

Betongarbeid

Grunnmur i betong, Fundamentering, Gulvstøp, Støttemurer, Betongdekke, Armering

Vi Utfører

Grunnmur i betong
Fundamentering
Gulvstøp
Støttemurer
Betongdekke
Plaststøpte betongdekke
Montering av hulldekke elementer

Landmåling

Vi utfører landmåling i form av utstikking av grenser og hushjørner, samt diverse marker­inger i ulike deler av byggefasen på bygg- og anlegg

Perfekte Linjer

Innmåling
Utstikking
Utarbeide stikningsplan
Utstikking av bygget
Utsetting av høyder
Utføre kontrollmåling

0
DRIFTET SIDEN
0
SPESIALISTER

Prosjekt Eksempler

Vi har de siste årene utført flere store byggeprosjekt.

VÅRE KJERNEVERDIER

Vi har som målsetting å opprettholde høy kvalitet fra planlegging til ferdigstillelse. Vår evne til å tilpasse oss ulike typer prosjekt har ført til mange fornøyde kunder, både innenfor offentlig, næringslivet og privat sektor. Følgende verdier dannet grunnmuren for bedriftens utvikling:

VI HAR

DYKTIGE ANSATTE &

  GODT VERKTØY

VÅR HISTORIE

Fana Entreprenørforretning er en entreprenørbedrift som ble stiftet i 1995, med Harald Gjertsen og Geir Pehrson. Begge hadde da jobbet innefor byggebransjen med bakgrunn fra grunn- og betongarbeid. I 2004 kom Hans Olav Rognsvåg inn på eiersiden i Fana Entreprenørforretning AS som kalkulatør/prosjektleder med bred erfaring fra større bedrifter som blandt annet Veidekke AS.

Vi godkjent innenfor fagområdene:

Ansvarlig utførende og kontrollerende for anlegg,
konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3

LEGGER DET BESTE GRUNNLAGET

Din leverandør når du trenger oppmåling, sprenging, gravearbeid  grunnmur eller lastebil.

Kansje vi er din hjelpende hånd?